Rekvizīti

Nosaukums: Biedrība “Latvijas Futbola federācija”
Reģistrācijas Nr. 50008022101
Juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Bankas konts: LV97NDEA000080771870